O víne

Kto sa pokúšal vyrobiť víno vie, že to vyžaduje lásku, oddanosť, trvalú pozornosť presne tak, ako k blízkej, šľachetnej, ctenej a milovanej osobe. Vinná réva s erbom stáročí šľachteného rodu, starostlivosťou generácií , dáva plody naplnené životodarnou silou svetelných lúčov. V strapcoch hrozna sa skrýva celoročné láskanie sa s vodou - slnkom a vzdorom k mrazom – vetrom .Sú naplnené šťavou zdravia takmer do prasknutia. Na subtílnych stopkách sa chvejú bobule o svoj osud, nevediac, že zázračnou silou sa pretvoria na vzácny mok. V ňom nebude len vôňa kraja zakliata radodajnou prírodou v čírom zlatistom lieku na sedmoro bolestí, ale aj na nápoj s dušou vlastného vedomia genézy vzniku, ako umelecké dielo prírody a človeka pre krásny sen len krátkej existencie.

Paľo Malohradňanský október 2010